Newsletter

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska DAEiŚ to ekspert  w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.  Agencja pracuje od 1999 roku na terenie Dolnego Śląska. 

DAEiŚ jako firma konsultingowo – projektowa działa w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze równoważoną gospodarką energetyczną oraz z energooszczędnym budownictwem, które służą zmniejszeniu zapotrzebowania energii w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych oraz wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii

Prowadzimy wszechstronną  działalność  jako doradcy w zakresie pełnego cyklu procesu inwestycyjnego  od budowania strategii, wykonywania analiz  , badan termowizyjnych, audytów ,  certyfikatów do wykonywania projektów budowlanych i ekspertyz. Szczególnie ważna dla nas jest działalność promocyjna związana z oszczędzaniem energii i  odnawialnymi źródłami energii i edukacja.

Dopłaty do Domów Energooszczędnych

Dolnośląska Agencja
Energii i Środowiska
uczestniczy w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Dopłaty do Domów Energooszczędnych

 
Szkolenia organizowane przez DAEiŚ
AKTUALNE SZKOLENIA:

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych
z dopłatą z NFOŚiG
W

Terminarz
i Materiały Szkoleniowe
 

EkoCenrum Wrocław

Projekt architektoniczny modernizacji budynków wraz z zoteoczeniem na cele użyteczności publicznej.

 

Zielona Góra

Projekt architektoniczny modernizacji z ociepleniem budynku jednorodzinnego "kostki"z lat 70-tych w Zielonej Górze.

 

www.daes.wroc.pl © 2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone | strona wykonana przez: www.arcone.pl